Pensioenadvies voor werkgevers

Pensioenadvies voor werkgevers richt zich op het inrichten, wijzigen en beheren van uw collectieve pensioenregeling én de communicatie naar uw medewerkers. Dit brengt de nodige risico’s en verplichtingen met zich mee en vraagt daarom om specifieke kennis en expertise.

Tips bij het voorbereiden op de komst van het Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord gaat per 1 januari 2022 in, met een overgangsperiode tot 1 januari 2026. In deze overgangsperiode kunt u de pensioenregeling bij een verzekeraar voor uw werknemers nog aanpassen aan het pensioenakkoord.

U heeft diverse keuzes op dit gebied. Een van deze keuzes is of u de regeling voor bestaande werknemers meteen aanpast of pas in de toekomst. Een andere mogelijkheid is om voor nieuwe werknemers een "pensioenakkoordregeling" in te stellen en te bekijken hoe deze er dan uit gaat zien. Welke keuze voor u het meest gunstig is, hangt van een aantal zaken af. Zoals de soort pensioenregeling die is toegezegd aan uw medewerkers, de verwachte groei van uw onderneming en de gemiddelde leeftijd van uw werknemersbestand. Dit is per bedrijf verschillend.

Maatwerk is van belang om de juiste keuze te maken. Heeft u een pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds? De besturen van de pensioenfondsen en sociale partners beslissen dan over de aanpassing van de regeling. U als werkgever hoeft hier niet direct actie op te ondernemen.

 

Pensioen wordt vaak als ingewikkelde materie gezien. Het pensioenakkoord en de noodzakelijke wijziging van uw pensioentoezegging maken het er niet makkelijker op. Begin op tijd met informatie vergaren over het pensioenakkoord en de gevolgen hiervan voor uw onderneming.

Iedere werkgever met een pensioentoezegging wordt door het pensioenakkoord geraakt. Voorkom hoge (compensatie)kosten in de toekomst en inventariseer uw opties uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021. Als u inzicht heeft in uw opties, laat deze dan indicatief doorrekenen. Met een impactanalyse krijgt u inzichtelijk wat de gevolgen voor u en uw werknemers, zijn. Op basis hiervan kunt u weloverwogen beslissen hoe u de toekomstige pensioenregeling gaat inrichten.

Heeft u een middelloonregeling of zelfs nog een eindloonregeling? Alleen in 2021 kunt u deze regeling nog zo omzetten dat u hoge (compensatie)kosten in de toekomst kunt vermijden. Dit proces kost veel tijd en de ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht, dus begin zo snel mogelijk met de inventarisatie. Misschien zelfs dit jaar nog wel!

Heeft u een OR of personeelsvertegenwoordiging? Betrek ze dan in een vroeg stadium bij het traject. Pensioen is lastige materie en om een gedegen keuze te kunnen maken is kennis van zaken van groot belang. De OR is ook advies plichtig bij de wijziging van de regeling voor bestaande en voor nieuwe werknemers. Daarnaast bent u verplicht uw medewerkers individueel te informeren over wijzigingen van uw pensioenregeling. Het hier om een ingrijpende wijziging, start dus in 2021 al met gerichte pensioencommunicatie aan uw werknemers om de wijziging toe te lichten en draagvlak te creëren.

Het pensioenakkoord geeft u de kans om uw huidige regeling kritisch tegen het licht te houden. Dit biedt u direct de mogelijkheid uw oude, dure regeling om te zetten naar een moderne, flexibele en kostenbesparende regeling. Laat u hierbij adviseren door uw pensioenadviseur. Hij of zij kent de pensioenproducten in de markt en weet welke het beste bij uw onderneming, uw wensen en budget past.

Hoe wij u van dienst kunnen zijn?

Binnen het kader van het Pensioenakkoord: contracten verlengen, opstellen en beheren of opnieuw inregelen.

Veranderingen in de pensioenregeling hebben altijd financiële gevolgen. Daarnaast is pensioen een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde die u niet zomaar kunt wijzigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instemming van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging. Pensioencontracten moeten aan veel voorwaarden voldoen en die voorwaarden veranderen voortdurend. Veranderen, afsluiten of verlengen van contracten kost tijd en energie. Dit werk nemen wij graag van u over.

Wij werken volgens strakke procedures met een 6-stappenplan:

 1. inventarisatie
 2. analyse
 3. advies
 4. inkoopbegeleiding
 5. implementatie en communicatie
 6. beheer

 

Pensioen inzicht

Wist u dat 80% van de werknemers niet weten hoeveel pensioen zij gaan ontvangen? Het is mijn zijn vooral oudere medewerkers die veel vragen hebben op dat gebied. Wij berekenen de netto gevolgen van de verandering en leggen medewerkers alles uit op een manier die zij wel begrijpen. Ook helpen wij mensen met hun keuze om bijvoorbeeld tijdens het werken ook al gebruik te maken van een deel pensioen.

Beoordeling en onderhandeling van de verzekeringsvoorwaarden

Wij doen marktonderzoek en gaan op zoek naar de beste verzekeraar die past bij de wensen van de klant op basis van prijs en voorwaarden. Er wordt daarna een passend advies uitgebracht.

Ontslag, afvloeiingsregeling, generatiepact, duurzaam doorwerken

Vakbonden en werkgevers willen oudere werknemers graag duurzaam laten doorwerken. Welke keuze maakt u als werkgever en wat gaat het kosten? Wij helpen u hier graag bij.

Bouwen op een goed fundament

Om tot een goede pensioenregeling te komen, moet u de juiste keuzes maken. Welk soort regeling past het best bij uw organisatie en met welke pensioenuitvoerder gaat u een overeenkomst aan? Iedere regeling heeft voor- en nadelen. Daarnaast kunt u als werkgever vaak zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder u deze regeling wilt onderbrengen. In een aantal gevallen moet u als werkgever het pensioen bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds onderbrengen. Wij wijzen u op de mogelijkheden en mogelijke valkuilen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Om te bepalen welke regeling bij uw organisatie past inventariseren we alle relevante aspecten en  - indien aanwezig - uw bestaande regeling.

 • Hoe is uw personeelsbestand opgebouwd qua leeftijd?
 • Wat is uw huidige financiële situatie?
 • Hoe groot is uw budget?
 • Wat zijn de fiscale en juridische kansen en risico’s?
 • Wat is actuele wet- en regelgeving?
 • Welke trends en ontwikkelingen op pensioengebied zijn er?

Op basis van de uitkomst van de inventarisatie geven wij een toegespitst advies over een nieuwe pensioenregeling.

Besparen door risicobeperking

Inventariseren of de bestaande regeling nog bij uw organisatie past, kan zeer interessant zijn. Door het Pensioenakkoord en de daarbij behorende veranderende regelgeving is het mogelijk dat u tegen lagere kosten of gunstigere voorwaarden een pensioenovereenkomst kunt aangaan. Ook het beter afdekken van risico's kan een besparing opleveren.

Actueel pensioen nieuws

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Vandaag is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Twe...

Nieuw samengestelde Commissie Parameters om actueel advies gevraagd

De Commissie Parameters wordt gevraagd een nieuw oordeel uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ingestemd met de benoemi...

Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar Raad van State

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. De verwachting is dat het wetsvoorstel en het ...

Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de ov...

Kabinetsreactie onderzoek pensioen na 45 dienstjaren

Met het afsluiten van het pensioenakkoord hebben werkgevers, werknemers en kabinet ook besproken hoe belangrijk het is dat iedereen gezond het pensioen haalt. De Aow-leeftijd gaat daarom minder snel omhoog. Ook kunnen werknemers voorlopig drie jaar ...